donderdag 8 augustus 2013

Bijbelrooster tot de kerstvakantie


Week 33
Psalm 25: 2/  lied : Heere maak mij uw wegen bekend
Dinsdag: het  gezin van Naomi vertrekt uit Israël
Woensdag: Naomi keert terug naar Bethlehem
Donderdag: Ruth zoekt werk en ontmoet Boaz

Week 34
Psalm 25: 2/  lied : Heere maak mij uw wegen bekend
Dinsdag: Ruth geholpen door Boaz
Woensdag: Het plan van Naomi
Donderdag: Ruth en Boaz trouwen

Week 35
Dinsdag: Hannah en Elkana
Woensdag: Hannah bidt in de tempel
Donderdag: Hannah met de kleine Samuël naar de tempel

Week 36
Lied: Samuël hoort ’s nachts een stem
Dinsdag: Samuël komt bij de tempel wonen
Woensdag: De zonen van Eli
Donderdag: God spreekt tot Samuël

Week 37
Psalm 99:5
Dinsdag: Samuël zalft Saul tot koning
Woensdag: Samuël komt bij de vader van David
Donderdag: Samuël zalft David tot koning

Week 38
Dinsdag: Elia gaat naar het paleis van koning Achab
Woensdag: Elia krijgt brood en vlees van de Heere
Donderdag: Elia en het kruikje van de weduwe

Week 39
Psalm 105:5
Dinsdag: Eli en de zoon van de weduwe
Woensdag: Elia en de valse profeten
Donderdag: Elia en de regenwolk

Week 40
Lied: kinderboekenweek
Dinsdag: Elia zoekt Eliza op
Woensdag: De hemelvaart van Elia
Donderdag: Eliza en de profetenzonen

Week 41
Dinsdag: Eliza helpt de weduwe
Woensdag: Eliza in Sunem
Donderdag: Eliza en Gehazi

Herfstvakantie

Week 43
Lied:nog onbekend
Dinsdag: Naäman wordt ziek
Woensdag: Naäman en het dienstmeisje
Donderdag: Naäman vertrekt naar Israël

Week 44
Dinsdag: Naäman arriveert in Samaria
Woensdag: Eliza stuurt Gehazi naar Samaria
Donderdag: Naäman genezen

Week 45
Lied: Dankdag
Dinsdag: N.a.v. Dankdag
Woensdag: Dankdagviering in de hal
Donderdag: N.a.v. Dankdag

Week 46
Lied: Daniël
Dinsdag Daniël en zijn vrienden in het paleis
Woensdag: Koning Nebukadnezar heeft gedroomd
Donderdag: Daniël legt de droom uit


Week 47
Psalm: 99:1
Dinsdag: De koning laat een beeld bouwen
Woensdag: Daniël en zijn vrienden in de vurige oven
Donderdag:  Een nieuwe koning / Het boze plan

Week 48
Dinsdag: Daniël bidt iedere dag tot God
Woensdag:Daniël wordt in de leeuwenkuil geworpen
Donderdag: Daniël leeft, de vijanden worden gestraft


Week 49
De lofzang van Simeon: 2
Dinsdag: Maria en de engel
Woensdag: Maria en Elisabeth
Donderdag: Johannes geboren

Week 50
Lied: Kerst..
Dinsdag: Op reis naar Bethlehem
Woensdag: Aankomst Bethlehem en geboorte Heere Jezus
Donderdag: De herders en de engelen

Week 51
Dinsdag: De wijzen zien een ster
Woensdag: De wijzen aanbidden de Heere Jezus
Donderdag: Simeon en Anna

kerstvakantie