woensdag 27 augustus 2014

Bijbelrooster tot de herfstvakantie

Week 33
Dinsdag: het  gezin van Naomi vertrekt uit Israël
Woensdag: Naomi keert terug naar Bethlehem
Donderdag: Ruth zoekt werk en ontmoet Boaz

Week 34
Dinsdag: Ruth geholpen door Boaz
Woensdag: Het plan van Naomi
Donderdag: Ruth en Boaz trouwen

Week 35
Psalm 100:1
Dinsdag: Hannah en Elkana
Woensdag: Hannah bidt in de tempel
Donderdag: Hannah met de kleine Samuël naar de tempel

Week 36
Lied: Samuël hoort ’s nachts een stem
Dinsdag: Samuël komt bij de tempel wonen
Woensdag: De zonen van Eli
Donderdag: God spreekt tot Samuël

Week 37
Dinsdag: Samuël zalft Saul tot koning
Woensdag: Samuël komt bij de vader van David
Donderdag: Samuël zalft David tot koning

Week 38
psalm 105:5
Dinsdag: Elia gaat naar het paleis van koning Achab
Woensdag: Elia krijgt brood en vlees van de Heere
Donderdag: Elia en het kruikje van de weduwe

Week 39
Dinsdag: Eli en de zoon van de weduwe
Woensdag: Elia en de valse profeten
Donderdag: Elia en de regenwolk

Week 40
Lied: kinderboekenweek
Dinsdag: Elia zoekt Eliza op
Woensdag: De hemelvaart van Elia
Donderdag: Eliza en de profetenzonen

Week 41
134:3
Dinsdag: Eliza helpt de weduwe
Woensdag: Eliza in Sunem
Donderdag: Eliza en Gehazi