Bijbel- en Psalmrooster

Bijbelrooster nu tot en met de zomervakantie

Samuël zalft David
David en Goliath
David moet vluchten voor Saul

Een stuk van Sauls mantel
Nabal en Abigaïl
Saul wordt weer gespaard

David wordt koning
Davids erge zonde
(verhaal hemelvaart)

Meivakantie

Prins Absalom
David en Mefiboseth
Pinksterviering ( Anders: Salomo)

Scheppingsdagen 1-4
Scheppingsdagen 5-7
Adam en Eva in het paradijs

De verboden vrucht
God zoekt Adam en Eva
Kaïn en Abel

Noach bouwt een ark
Veilig in de ark
Een regenboog!

De toren van Babel
Abraham gaat op reis
Abraham en Lot

Ismaël geboren
De straf van God voor Sodom
Izak geboren, Ismaël weggestuurd

Het offer van Abraham
Izak en Rebecca
Jacob en Ezau

Laatste drie weken kiezen kinderen de bijbelverhalen uit.
3 opmerkingen: