donderdag 24 januari 2013

Bijbelrooster


Bijbelrooster Kerstvakantie- Pasen

8-1         geboorte Johannes de Doper
9-1         Simeon in de tempel
10-1       De Here Jezus als 12-jarige in de tempel

Psalm 42:1
15-1       De Here Jezus gedoopt door Johannes de Doper
16-1       De eerste discipelen
17-1       De moeder van Simon Petrus genezen

Psalm 42:1
21-1       De bruiloft te Kana
22-1       De Heere Jezus ruimt de tempel op
23-1       De gelijkenis over de goede herder

Lied: Er is geen plaats Zacheüs
27-1       Zacheüs
28-1       De wonderbare visvangst
29-1       Het huis op de rots

Lied: Er is geen plaats Zacheüs
5-2         roeping van Levi de tollenaar
6-2         Jezus en de Sabbat
7-2         Gelijkenis van het zaad

Voorjaarsvakantie.

Psalm 121:1
19-2       Genezing van een verlamde
20-2       Gelijkenis van de verloren zoon
21-2       De Here Jezus gezalfd door een vrouw

Psalm 121:1
26-2       De Here Jezus liep op het meer
27-2       De wonderlijke spijziging
28-2       Het dochtertje van Jaïrus opgewekt

Lied: Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus
5-3         De Here Jezus maakt een blinde beter
6-3         Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
7-3         De Here Jezus zegent de kinderen

Lied: Biddag
12-3       Lazarus werd levend gemaakt
13-3       Biddag
14-3       Jezus reed als een Koning naar Jeruzalem

Lied: Alzo lief had God de wereld
19-3       Het verhaal over de tien meisjes
20-3       De maaltijd van de Here Jezus met zijn discipelen
21-3       De Here Jezus werd gevangen genomen

Lied: Alzo lief had God de wereld
26-3       De Here Jezus stierf aan het kruis
27-3       De Here Jezus kwam uit het graf
28-3       Paasviering ( Allen hartelijk welkom)


donderdag 17 januari 2013

Feestelijke opening verfwinkel met een hapje en een drankje!

Lindsey en Zenna zijn vandaag samen met juf Dia van de catering.
Sophie mag het lintje doorknippen.

De winkel is nu officieel geopend!
Groep 2 mag als eerste een kijkje nemen in de nieuwe winkel. Ze hebben allemaal 2 euro mee.
Wij hebben onze tassen volgeladen!
Ook de kinderen van groep 0 en 1 mogen iets komen kopen in de nieuwe winkel.
Het winkelpersoneel heeft het super druk, de klanten moeten wel een poosje wachten...Als we in de hoeken gaan spelen, mogen de kinderen van de huishoek spulletjes kopen in de verfwinkel. Ze krijgen 3 euro per kind. 
Donderdagmiddag was dat geld natuurlijk al snel op, maar de winkelmeneer wist daar wel raad mee:  'Jullie mogen gewoon spullen bestellen, dan hoef je niets te betalen. Dat doet mijn papa ook altijd!'  :-)

maandag 14 januari 2013

Werk aan de ( verf) winkel

Donderdagmiddag hebben we een hoek vrijgemaakt voor de verfwinkel. Voor het raam ( de etalage) hangt al een rol behang en in de kast staan al verfblikken en liggen al kwasten. Een aantal kinderen heeft van thuis al rollers, verfbakken en andere spulletjes meegenomen. Alles krijgt een plekje in onze winkel. De papa van 
Jarno werkt met verf en verfbenodigdheden en van hem hebben we een echte vlag gekregen voor onze winkel!

Tijdens de speel-/werklessen wordt er hard gewerkt aan kwasten en verfblikken en is er al een begin gemaakt aan de mengmachine en de 'schudmachine'. 

Naar verwachting zal de winkel donderdag middag geopend worden.......Excursie verfwinkel


Donderdagmorgen gaan we op stap naar de verfwinkel in Bruchem. De klas verdelen we in twee groepen zodat het niet té druk in de winkel wordt.
 We mogen in de verfwinkel achter de balie kijken...

 Dit is de mengmachine. 

 Dit is de 'schudmachine'.  En nu nog betalen bij de kassa! Wat hebben we allemaal gezien in de verfwinkel? We tekenen alles op het grote papier want we moeten dit goed onthouden!
 De etalage. Zo één willen wij ook wel in de klas!


We hebben veel gezien en geleerd en kunnen op school beginnen aan onze eigen verfwinkel... wordt vervolgd!