Liedlijst

Psalmen
Psalm 25 vers 2 ( melodie)
Psalm 99 vers 5 (melodie)
Psalm 121 vers 1
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER' alleen,
Die hemel, zee en aarde,
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Bijbelliedjes


Hosanna!

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 2x
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
hosanna in de hoge.

Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 2x
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
glorie voor de Koning.

Lied biddag: Ik neem even de tijd

Lied: Simson
Simson alle Filistijnen verdwijnen, 
verdwijnen als jij komt! (2x) 

1. Simson met je lange haren, 
niemand kan jou evenaren. 
Simson wat is jouw geheim?
 Niemand krijgt je klein!

refrein 

2.Toen een leeuw kwam aangeslopen, 
ben je niet hard weggelopen. 
Zonder zwaard en zonder speer 
sloeg je hem terneer.

 refrein 

3.Bij de vijand opgesloten, 
brak je alle poorten open, 
en je nam ze op je rug: 
haal ze maar terug! 

refrein


Kerstlied: Midden in de winternacht, eerste couplet
Kerstlied: In Bethlehems stal, eerste couplet
Mozes Mozes jij werd een koningskind
Hoe kwam Mozes door de rode zee

Themalied Dankdag November 

Eens liep daar Jakob, hij was op de vlucht. 
’s Nachts ging hij slapen in de open lucht. 
En in zijn droom was God het Die hem zei: 
‘Ik zal je zegenen. Ik ben je steeds nabij!’ 

Na vele jaren hoort hij dat God zegt:
 ‘Bouw Mij een altaar en dien Mij nu echt!’ 
Jakob gaat danken, God is altijd trouw. 
Blik eens terug, dank God Hij zorgt voor mij en jou. 
Melodie: ‘k Stel mijn vertrouwen (OTH 444) Tekst: Roel Bartels (thema)liedjes

Mijn eigen schilderij


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edje Eipetje

Geen opmerkingen:

Een reactie posten