donderdag 24 januari 2013

Bijbelrooster


Bijbelrooster Kerstvakantie- Pasen

8-1         geboorte Johannes de Doper
9-1         Simeon in de tempel
10-1       De Here Jezus als 12-jarige in de tempel

Psalm 42:1
15-1       De Here Jezus gedoopt door Johannes de Doper
16-1       De eerste discipelen
17-1       De moeder van Simon Petrus genezen

Psalm 42:1
21-1       De bruiloft te Kana
22-1       De Heere Jezus ruimt de tempel op
23-1       De gelijkenis over de goede herder

Lied: Er is geen plaats Zacheüs
27-1       Zacheüs
28-1       De wonderbare visvangst
29-1       Het huis op de rots

Lied: Er is geen plaats Zacheüs
5-2         roeping van Levi de tollenaar
6-2         Jezus en de Sabbat
7-2         Gelijkenis van het zaad

Voorjaarsvakantie.

Psalm 121:1
19-2       Genezing van een verlamde
20-2       Gelijkenis van de verloren zoon
21-2       De Here Jezus gezalfd door een vrouw

Psalm 121:1
26-2       De Here Jezus liep op het meer
27-2       De wonderlijke spijziging
28-2       Het dochtertje van Jaïrus opgewekt

Lied: Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus
5-3         De Here Jezus maakt een blinde beter
6-3         Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
7-3         De Here Jezus zegent de kinderen

Lied: Biddag
12-3       Lazarus werd levend gemaakt
13-3       Biddag
14-3       Jezus reed als een Koning naar Jeruzalem

Lied: Alzo lief had God de wereld
19-3       Het verhaal over de tien meisjes
20-3       De maaltijd van de Here Jezus met zijn discipelen
21-3       De Here Jezus werd gevangen genomen

Lied: Alzo lief had God de wereld
26-3       De Here Jezus stierf aan het kruis
27-3       De Here Jezus kwam uit het graf
28-3       Paasviering ( Allen hartelijk welkom)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten