dinsdag 9 april 2013

Bijbelrooster Pasen- zomervakantie



Lied: Maria kwam bij het graf
2-4 De vrouwen bij het graf
3-4 Jezus en Thomas
4-4 De verschijning aan de zee van Tiberias

Psalm 146:8
9-4 De hemelvaart
10-4 De uitstorting van de Heilige Geest
11-4 Een kreupele genezen

Psalm 146:8
16-4 Petrus en Johannes voor het Sanhedrin
17-4 Ananias en Safira
18-4 De apostelen uit de gevangenis verlost

23-4 Stefanus
24-4 Simon de tovenaar
25-4 Filippus en de kamerheer

lied: Pinksteren, nog niet bekend
14-5 Saulus
15-5 de bekering van Saulus
16-5 Pinksterviering in de hal met de kinderen van de school

Psalm 133:3
21-5 Petrus en Dorkas
22-5 Paulus in Damascus
23-5 Petrus gevangen en verlost

Psalm 133:3
28-5 (Esther) Koningin Vasthi verstoten
29-5 Esther tot koningin gekozen
30-5 Haman

Lied: Uw Woord is een lamp voor mijn voet
4-6 Esther probeert de joden te redden
5-6 Esther bij de koning
6-6 Haman vernederd

11-6 Hamans plan ontmaskerd
12-6 Mordechai bevorderd
13-6 De wraak van de joden op hun vijanden

Psalm 136:1
17-6
18-6
19-6

23-6
24-6
25-6  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten