maandag 12 mei 2014

Bijbelrooster meivakantie - zomervakantie

Psalm 116:1
13-5 Jozef (genesis 37)
14-5 Jozef in Egypte ( genesis 39)
15-5 Jozef in de gevangenis (gen 39 en 40)

20-5 Jozef wordt onderkoning  (gen 41 en 42)
21-5 Ik ben Jozef ( gen 43 en 44)
22-5 Jakob in Egypte (gen 45 en 46

Hemelvaart
27-5      Bij het grote meer
28-5      De Heere Jezus gaat naar de hemel
29-5      Hemelvaart, Handelingen 1: 4-14

  3-6     Weer een twaalfde apostel
  4-6     De Heilige Geest komt
  5-6     Pinksterviering

9-6 pinksteren
10-6 Een kreupele man wordt genezen (hand 3)
11-6 Zes apostelen in de gevangenis (hand 4)
12-6 Ananias en Saffira ( Hand 5)

17 juni Paulus wordt een knecht van God ( Hand 9)
18 juni Paulus en Silas in de gevangenis ( Hand 16)
19 juni Paulus en de storm op zee (Hand 27)

24 juni David tot koning gezalfd (1 Sam 16)
25 juni David en Goliath (1 Sam 17)
26 juni David moet vluchten (1 Sam 19)

1 juli David spaart Saul (1 Sam)
2 juli David wordt Koning (1 sam 31)
3 juli Salomo een wijze koning (1 kon 3)

8 juli (kinderen kiezen zelf een bijbelverhaal in deze week)
9 juli
10 juli


Geen opmerkingen:

Een reactie posten