maandag 31 augustus 2015

Bijbelrooster tot de herfstvakantie

Week 36                             lied: Mozes, Mozes/ Psalm 25 vers 2
Dinsdag                               Jaaropening
Woensdag                         Egypte krijgt een nieuwe farao, Israël wordt onderdrukt
Donderdag                        Een kindje wordt geboren bij Amram en Jochebed
                                          Week 37
Dinsdag                               Mozes wordt verstopt in het biezen mandje, Mirjam houdt de wacht
Woensdag                         De prinses vindt Mozes, Mozes gaat mee naar het paleis
Donderdag                        Mozes groeit op en komt op voor zijn volk, hij moet vluchten

Week 38
Dinsdag                               Mozes vlucht naar Midian en trouwt met Zippora
Woensdag                         Mozes wordt geroepen door God bij de brandende braamstruik
Donderdag                        Mozes gaat terug naar Egypte en roept de oudsten bij elkaar

Week 39
Dinsdag                               Mozes en Aäron voor de eerste keer bij de farao ( Exodus 5)
Woensdag                         Mozes laat een wonderteken zien, de eerste plaag ( Ex 6: 27- Ex 7:25)
Donderdag                        Tweede en derde plaag

Week 40                             Psalm 99 vers 5
Dinsdag                               Vierde en vijfde plaag
Woensdag                         Zesde en zevende plaag
Donderdag                        Achtste en negende plaag, dreiging van de tiende plaag

Week 41                             Lied: Hoe kwam Mozes door de rode zee
Dinsdag                               Tiende plaag en de instelling van het Pascha
Woensdag                         Tocht naar de Schelfzee, vuurkolom en wolkkolom
Donderdag                        Door de Schelfzee, de ondergang van de Egyptenaren

Week 42
Dinsdag                               Lofzang van Mozes, Mara en Elim ( Ex. 15)
Woensdag                         Kwartels en manna
Donderdag                        Water uit de rots bij Horeb

Week 43                             Bijbeltekst: Psalm 72 vers 17
Dinsdag                               Israël verslaat de Amalekieten ( Ex. 17)
Woensdag                         Mozes op de berg Sinaï
Donderdag                        Het gouden kalf


Herfstvakantie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten